Veranderingsprocessen

Veranderen betekent voor mij het loslaten van oude patronen en deze vervangen voor nieuwe betekenisvolle inzichten met daaraan gekoppelde persoonlijke of organisatiedoelen.

Het vormgeven aan de verandering begint met bewustwording van deze oude patronen en het formuleren van een wens, een droom, een visie waar je naartoe wilt als persoon, team of organisatie.

Verbinding en je verbonden voelen, zijn daarbij belangrijke thema’s, waardoor het soms nodig is om conflicten aan te gaan en op te ruimen.

 

In-company traject

Als je als organisatie een nieuwe koers wilt gaan varen en je wilt daarin dat iedereen dezelfde richting op beweegt, dan kan ik iets voor je betekenen. Als participatief actieonderzoeker loop ik voor een langere periode mee in de organisatie om de verandering van binnenuit vorm te geven. Hierbij maak ik gebruik van de methode van het “waarderend onderzoeken”, die een veranderfilosofie behelst, die uitgaat van het gegeven dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat hun wensen zijn voor de toekomst.

 

Wat zijn de factoren in de organisatie die life-giving zijn, is daarbij een centrale vraag. We gaan gezamenlijk op zoek naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar problemen en onmogelijkheden. Hoe je kijkt naar de werkelijkheid bepaalt namelijk een groot gedeelte van de uitkomst van het proces. Door deze methode te gebruiken worden alle verschillende perspectieven op de gewenste toekomst meegenomen en wordt er een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid gevormd.

 

Stap 1: Het traject begint met een intake gesprek waarin de veranderwens helder wordt omschreven en kijken we samen wat ervoor nodig is om duurzaam te veranderen. Vervolgens wordt er een plenaire sessie georganiseerd waarin er gezocht wordt naar de krachtbronnen van de organisatie: de Discoveryfase.

 

Stap 2: In deze sessie worden deelnemers uitgenodigd om hun verhalen te delen. In de daarop volgende Dreamfase wordt de gewenste toekomst verbeeld. Aanvullend aan de groepssessies worden er ook individuele interviews met sleutelfiguren in de organisatie gevoerd.

 

Stap 3: In de derde fase vertalen we de Dream naar een concrete ambitie.

 

Stap 4: In de vierde en laatste fase, de Destinyfase, wordt de ambitie vertaald in concrete acties.

 

Tijdinvestering: 4 plenaire sessies, individuele interviews en evaluatie in 3 maanden.
Trainingsdata: In overleg
Locatie: In-company
Aantal deelnemers: n.v.t.
Investering: € 3600.- excl. btw.

Individueel coachingstraject

Hoe zorg je ervoor dat jij zelf weer aan het roer van jouw leven staat, dat jij de regisseur wordt, bent en blijft van jouw toekomst.

 

In een persoonlijk coachingstraject kijken we waar jij nu staat en waar je naar toe wilt. Welke overtuigingen belemmeren jou om je doelen te bereiken?

 

Samen kijken we hoe jij jezelf waardeert op de diverse leefgebieden (gezondheid, financieel, familie, werk, liefde, gezin, sociaal, zingeving) en welk leefgebied prioriteit heeft in de ontwikkeling.

 

De gesprekken vinden bij voorkeur in de buitenlucht plaats tijdens een wandeling.

 

Mijn coachingstarief  is € 75 (excl. BTW). per uur. Er zijn gemiddeld drie gesprekken nodig van +/- anderhalf uur.

Veranderingsprocessen
PDF – 360,8 KB 392 downloads